Make your own free website on Tripod.com
::  กราฟฟิก  ::
::  หน้าหลัก  ::
::   ผู้จัดทำ  ::
::   บทเรียน   ::
:::::ฟังเพลง:::::  
:::::VDO:::::  
:::::แชท :::::  
:::::เว็บครูเอ็ด :::::  

สวัสดี ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อการศึกษา
เลือกเนื้อหาด้านซ้ายมือ

กรุณาเข้าไปยังบทเรียนต่างๆได้
ต้องการรายวิชาใด ต่อไปนี้
บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3 , บทที่ 4
ในบทเรียนนี้จะจัดทำเกี่ยวกับภาษาไทย
1. ถ้าจะเข้าสู่ห้องเรียนจะต้องเลือกบทเรียนทางด้านซ้าย    
2. ถ้าเข้าสู่เว็บแล้วต้องทำแบบฝึกหัดก่อนและหลังเรียนด้วย

  
 
 
   
 
   
 
  .... เว็บของกระผมอยู่ระหว่างการปรับปรุงโปรแกรม   อาจมีปัญหาเข้าไม่ได้เป็นบางครั้ง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยก็แล้วกันนะครับ....