Make your own free website on Tripod.com
"); Answers.document.write("

ตรวจคำตอบ...ครั้งที่ "+CkAns.toString()+"

"); Answers.document.write("

คุณได้คะแนน "+i.toString()+" / "+t.toString()+"

"); var currentGrade=new String var currentComment=new String currentGrade="" currentComment="" if (i>=0) { currentGrade="F"; currentComment=" แย่จังทำไม่ได้เลย !"; } if (i>=5) { currentGrade="D"; currentComment=" ทำได้น้อยมาก ควรปรับปรุง"; } if (i>=6) { currentGrade="C"; currentComment=" ทำได้ไม่เลวเลย อยู่ในระดับพอใช้"; } if (i>=7) { currentGrade="B"; currentComment=" อยู่ในระดับดีมาก !"; } if (i>=8) { currentGrade="A"; currentComment=" เก่งมากคุณยอดเยี่ยมที่สุด !"; } Answers.document.write("

คุณได้ระดับคะแนน "+currentGrade+currentComment+"

"); if (A1.toLowerCase()=="1") { Answers.document.write("

คำถามที่ 1 - ถูกต้อง

"); } else { Answers.document.write("

คำถามที่ 1 - ผิด

"); } if (A2.toLowerCase()=="3") { Answers.document.write("

คำถามที่ 2 - ถูกต้อง

"); } else { Answers.document.write("

คำถามที่ 2 - ผิด

"); } if (A3.toLowerCase()=="3") { Answers.document.write("

คำถามที่ 3 - ถูกต้อง

"); } else { Answers.document.write("

คำถามที่ 3 - ผิด

"); } if (A4.toLowerCase()=="2") { Answers.document.write("

คำถามที่ 4 - ถูกต้อง

"); } else { Answers.document.write("

คำถามที่ 4 - ผิด

"); } if (A5.toLowerCase()=="2") { Answers.document.write("

คำถามที่ 5 - ถูกต้อง

"); } else { Answers.document.write("

คำถามที่ 5 - ผิด

"); } if (A6.toLowerCase()=="3") { Answers.document.write("

คำถามที่ 6 - ถูกต้อง

"); } else { Answers.document.write("

คำถามที่ 6 - ผิด

"); } if (A7.toLowerCase()=="4") { Answers.document.write("

คำถามที่ 7 - ถูกต้อง

"); } else { Answers.document.write("

คำถามที่ 7 - ผิด

"); } if (A8.toLowerCase()=="2") { Answers.document.write("

คำถามที่ 8 - ถูกต้อง

"); } else { Answers.document.write("

คำถามที่ 8 - ผิด

"); } if (A9.toLowerCase()=="4") { Answers.document.write("

คำถามที่ 9 - ถูกต้อง

"); } else { Answers.document.write("

คำถามที่ 9 - ผิด

"); } if (A10.toLowerCase()=="1") { Answers.document.write("

คำถามที่ 10 - ถูกต้อง

"); } else { Answers.document.write("

คำถามที่ 10 - ผิด

"); } Answers.document.write('

'); }
:::::ฟังเพลง:::::  
:::::VDO:::::  
:::::แชท :::::  
:::::เว็บครูเอ็ด :::::  
  
 
     
   

 
  .... เว็บของกระผมอยู่ระหว่างการปรับปรุงโปรแกรม   อาจมีปัญหาเข้าไม่ได้เป็นบางครั้ง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยก็แล้วกันนะครับ....           
                   
   แบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง
“ลักษณะควรสังเกตบางประการในภาษาไทย”


1. ข้อใดไม่เป็นประโยค

    ก.งานแสดงอัญมณีล้ำค่าที่ศูนย์การค้าลาดพร้าว

    ข.ธงไตรรงค์สะบัดพลิ้วบนยอดเขา

    ค.ขวดใบนี้บรรจุน้ำได้มาก

    ง.นักเตะลูกหนังหงส์แดงถึงไทยตอนเย็นวันนี้


2. ประโยคใดไม่มีประธาน

    ก.ใครจะไปใครจะมาข้าไม่สน

    ข.เกิดเป็นคนควรตระหนักในศักดิ์ศรี

    ค.มาเมื่อไหร่ทำไมไม่บอกพี่

    ง.ทำอย่างนี้ไม่เหมาะหรอกนะเธอ


3. ข้อใดเป็นประโยคความเดียว

    ก.ฝนตกรถติด

    ข.เขาเก่งหรือใครเก่ง

    ค.เขาช่างคุยมากเกินไป

    ง.เขาขยันจึงรวย


4. ข้อใดไม่ใช่ประโยคความเดียว

    ก.สาหร่ายสังเคราะห์สามารถใช้แทนการกำจัดยุงด้วยวิธีอื่น ๆ

    ข.วิธีกำจัดยุงกับลูกน้ำที่เป็นพาหะของโรคเท้าช้างยากมาก

    ค.นักวิทยาศาสตร์สหรัฐได้เปิดเผยวิธีกำจัดยุงแบบใหม่

    ง.การปล่อยสาหร่ายสู่แหล่งน้ำจะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาล


5. ข้อใดเป็นประโยคความรวม

    ก.เขายื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดศรีสะเกษ

    ข.ขอทานสองผัวเมียโชคดีถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่ 1โจรเจ้ากรรมกลับแย่งไปจากมือ

    ค.อาชีพต่าง ๆ ในกรุงเทพฯมิใช่ว่าจะเหมาะสมกับผู้ที่อพยพมาหางานทำเสมอไป

    ง.ปีนี้มูลนิธิเพื่อเด็กพิการจัดค่ายพักแรมที่เขาใหญ่


6. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน

    ก.เขายื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดศรีสะเกษ

    ข.ขอทานสองผัวเมียโชคดีถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่ 1โจรเจ้ากรรมกลับแย่งไปจากมือ

    ค.อาชีพต่าง ๆ ในกรุงเทพฯมิใช่ว่าจะเหมาะสมกับผู้ที่อพยพมาหางานทำเสมอไป

    ง.ปีนี้มูลนิธิเพื่อเด็กพิการจัดค่ายพักแรมที่เขาใหญ่


7. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน

    ก.แม่ไปซื้อผ้าและตัดผมที่ตลาด

    ข.แม่ครัวไปซื้อกับข้าวที่ตลาด

    ค.แม่ไปซื้อผ้าแต่แม่ครัวไปที่ตลาด

    ง.แม่ครัวไปหาเพื่อนที่อยู่ที่ตลาด


8. ข้อใดเป็นประโยคความเดียว

    ก.แม่ไปซื้อผ้าและตัดผมที่ตลาด

    ข.แม่ครัวไปซื้อกับข้าวที่ตลาด

    ค.แม่ไปซื้อผ้าแต่แม่ครัวไปที่ตลาด

    ง.แม่ครัวไปหาเพื่อนที่อยู่ที่ตลาด


9. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน

    ก.สุดาร้องเพลงไทยเดิมเพราะมาก

    ข.ฐานะทางการเงินของเขาตกต่ำลงอย่างมาก

    ค.สมชายกับเพื่อนนัดซ้อมฟุตบอลทุกเย็น

    ง.ทองดีทำการบ้านตามที่ครูบอกทุกครั้ง


10. ข้อใดมีส่วนประกอบของประโยคเหมือน "พนักงานหนุ่มร้านนี้เกียจคร้าน"

    ก.ดอกไม้เหี่ยวในแจกันดูน่าเกลียด

    ข.ผู้หญิงแก่ข้างบ้านให้อาหารหมาจรจัด

    ค.คนกวาดถนนผู้หญิงทำงานอย่างคล่องแคล่ว

    ง.แมวน้อยสีขาวตัวอ้วนกัดหนูตัวอ้วน