Make your own free website on Tripod.com
"); Answers.document.write("

ตรวจคำตอบ...ครั้งที่ "+CkAns.toString()+"

"); Answers.document.write("

คุณได้คะแนน "+i.toString()+" / "+t.toString()+"

"); var currentGrade=new String var currentComment=new String currentGrade="" currentComment="" if (i>=0) { currentGrade="F"; currentComment=" แย่จังทำไม่ได้เลย !"; } if (i>=5) { currentGrade="D"; currentComment=" ทำได้น้อยมาก ควรปรับปรุง"; } if (i>=6) { currentGrade="C"; currentComment=" ทำได้ไม่เลวเลย อยู่ในระดับพอใช้"; } if (i>=7) { currentGrade="B"; currentComment=" อยู่ในระดับดีมาก !"; } if (i>=8) { currentGrade="A"; currentComment=" เก่งมากคุณยอดเยี่ยมที่สุด !"; } Answers.document.write("

คุณได้ระดับคะแนน "+currentGrade+currentComment+"

"); if (A1.toLowerCase()=="2") { Answers.document.write("

คำถามที่ 1 - ถูกต้อง

"); } else { Answers.document.write("

คำถามที่ 1 - ผิด

"); } if (A2.toLowerCase()=="4") { Answers.document.write("

คำถามที่ 2 - ถูกต้อง

"); } else { Answers.document.write("

คำถามที่ 2 - ผิด

"); } if (A3.toLowerCase()=="1") { Answers.document.write("

คำถามที่ 3 - ถูกต้อง

"); } else { Answers.document.write("

คำถามที่ 3 - ผิด

"); } if (A4.toLowerCase()=="2") { Answers.document.write("

คำถามที่ 4 - ถูกต้อง

"); } else { Answers.document.write("

คำถามที่ 4 - ผิด

"); } if (A5.toLowerCase()=="3") { Answers.document.write("

คำถามที่ 5 - ถูกต้อง

"); } else { Answers.document.write("

คำถามที่ 5 - ผิด

"); } if (A6.toLowerCase()=="2") { Answers.document.write("

คำถามที่ 6 - ถูกต้อง

"); } else { Answers.document.write("

คำถามที่ 6 - ผิด

"); } if (A7.toLowerCase()=="3") { Answers.document.write("

คำถามที่ 7 - ถูกต้อง

"); } else { Answers.document.write("

คำถามที่ 7 - ผิด

"); } if (A8.toLowerCase()=="4") { Answers.document.write("

คำถามที่ 8 - ถูกต้อง

"); } else { Answers.document.write("

คำถามที่ 8 - ผิด

"); } if (A9.toLowerCase()=="2") { Answers.document.write("

คำถามที่ 9 - ถูกต้อง

"); } else { Answers.document.write("

คำถามที่ 9 - ผิด

"); } if (A10.toLowerCase()=="1") { Answers.document.write("

คำถามที่ 10 - ถูกต้อง

"); } else { Answers.document.write("

คำถามที่ 10 - ผิด

"); } Answers.document.write('

'); }
:::::ฟังเพลง:::::  
:::::VDO:::::  
:::::แชท :::::  
:::::เว็บครูเอ็ด :::::  
  
 
 
       
   

 
  .... เว็บของกระผมอยู่ระหว่างการปรับปรุงโปรแกรม   อาจมีปัญหาเข้าไม่ได้เป็นบางครั้ง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยก็แล้วกันนะครับ....             
                     
   แบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง “ระดับภาษา”

 


1. ข้อใดเป็นภาษาทางการ
นักวิชาการไทยได้เสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์หลายอย่างในที่ประชุมนานาชาติ
การประเมินมหาวิทยาลัยมีข้อดีคือทำให้เกิดการแข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
การจัดลำดับวัตถุประสงค์จะช่วยให้ทราบว่าการอุดมศึกษาไทยควรดำเนินไปทิศทางไหน
การประสานงานระหว่างอาจารย์ในประเทศกับนักวิชาการที่เพิ่งจบจากต่างประเทศดำเนินไปด้วยดี

2. ข้อใดใช้ภาษาระดับไม่เป็นทางการ
เราจะรักษามุมสงบของป่าอุ้มผางไว้ได้ด้วยการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ภาวะหนี้เสียเกิดจากความไม่สุจริตของลูกหนี้ การปรับค่าเงินบาท และการที่รัฐบาลปิดสถาบันการเงิน
ประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรืองได้ ประชาชนทุกสาขาอาชีพต้องเป็นคนที่มีทั้งความสามารถและคุณธรรม
การศึกษาสมัยปฏิรูป ครูต้องพยายามให้นักเรียนออกความคิดความเห็นเรื่องต่าง ๆ เอง โดยครูจะ
     ทำหน้าที่เป็นเพียงผู้จัดการห้องเรียน


3. ข้อใดใช้ภาษาในงานเขียนเชิงวิชาการได้เหมาะสมที่สุด
การได้รับเงินทุนสนับสนุนไม่เพียงพอไม่ใช่ปัญหาสำคัญที่สุดของมหาวิทยาลัย
คนทั่วไปอาจคิดไม่ออกว่าเหตุใดการศึกษาจึงจะไปโยงใยกับเศรษฐกิจของประเทศ
ความอ่อนแอของอุดมศึกษาไทย คือสาเหตุใหญ่ที่ทำให้ประเทศไทยเสื่อมทรุดลงเรื่อย
ประเทศไทยต้องสร้างทีมร่วมระหว่างอาจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศกับนักวิชาการต่างประเทศ


4. ข้อใดเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนเชิงวิชาการได้เหมาะสมที่สุด
ความอ้วนดูจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ใครต่อใครสนใจเป็นพิเศษ
ปัจจุบันวงการแพทย์มีความเห็นว่าความอ้วนเป็นโรคที่ต้องรักษา
ความอ้วนยังเป็นสาเหตุที่ทำให้หลาย ๆ โรคเกิดตามมาอีก
ปัจจุบันมีธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามเกิดขึ้นทั่วไป


5. ข้อใดใช้ภาษาระดับแบบแผน
หวยบนดินเป็นที่นิยมกันมาก
โทรทัศน์ช่องเจ็ดสีมีรายการใหม่หลายรายการ
การจราจรในท่าอากาศยานดอนเมืองคับคั่งมาก
สถานีตำรวจดอนเมืองอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟดอนเมือง


6. ข้อใดใช้ระดับภาษาต่างจากข้ออื่น
แต่ครั้งดึกดำบรรพ์โลกไม่มีเส้นกั้นอาณาเขตเพื่อแบ่งออกเป็นประเทศต่าง ๆ เฉกเช่นทุกวันนี้
ก่อนที่วัฒนธรรมอินเดียและจีนจะแผ่เข้ามาในเอเชียอาคเนย์ ผู้คนแถบนี้ถือว่าเป็นพวกบ้านป่าเมืองเถื่อน
     แต่การรับวัฒนธรรม ก็ใช่ว่าจะรับมาทั้งแท่งหรือรับไปทุกเรื่อง
"ระบบความเชื่อ" ทำให้สังคมเข้าใจว่าอำนาจเหนือธรรมชาติทั้งปวงเป็นผู้สร้างสรรค์ดนตรีและ
     นาฏศิลป์ขึ้น
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นแหล่งกลางแห่งการปฏิสัมพันธ์ระหว่างตะวันตกกับตะวันออก      จึงทำให้เกิดการสร้างสรรค์ทางสังคมและวัฒนธรรมขึ้น


7. ข้อความใดมีระดับภาษาต่างกับข้ออื่น
การตัดสินใจซื้อของคนกลุ่มนี้ยังง่ายสะดวกดายเหมือนเดิม
รถเราดิ่งไปที่ใจกลางเมือง ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นเป้าหมายของรถทุกคน
มนุษยสัมพันธ์คือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน
สินค้าที่อยู่ระดับครึ่ง ๆ กลาง ๆ มีโอกาสเจ็บตัวจากภาวะเศรษฐกิจที่เลวร้ายมีอยู่มาก


8. ข้อใดระดับภาษาแตกต่างกับข้ออื่น
ชาวบ้านเรียกหม่อมคึกฤทธิ์ว่าเป็นเสาหลักประชาธิปไตย
เครื่องประดับของผู้หญิงสมัยอยุธยามีหลายอัน แล้วแต่จะใช้ในโอกาสไหน
เวลานึกอะไรไม่ออก ไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรให้เพื่อนฝูงตามที่อยากได้ ฉันมักจะนั่งพลิกหนังสือต่าง ๆ ดูไปเรื่อย ๆ
คำคล้องจองที่ว่า "เหาะเหินเดินอากาศ" ความหมายตามศัพท์หมายถึงขึ้นเดินไปในอากาศ


9. ข้อใดใช้ระดับภาษาแตกต่างจากข้ออื่น
กินของไทย ใช้ของไทย ร่วมใจกันประหยัด เป็นคำขวัญยอดนิยมในปีท่องเที่ยวไทย
ป่าที่อุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำลำธารหลายสาย
ต้องยอมรับว่าเป็นความฉลาดปราดเปรื่องของผู้จัดที่เลือกอุทยานน้ำตกแจ้ซ้อนเป็นที่ประชุม
ไม่เคยแม้สักครั้งที่ไปถึงเมืองไหนแล้ว จะไม่ได้ออกไปชมบรรยากาศยามเช้าของเมืองนั้น


10. ข้อใดใช้ภาษาระดับทางการ
การกลับคำให้การของผู้ต้องหามีผลอย่างยิ่งต่อกระบวนการสอบสวน
จนถึงขณะนี้การปฏิรูปการศึกษาไทยยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเท่าใดนัก
รัฐบาลแถลงว่านับแต่นี้เป็นต้นไปจะจริงจังกับการแก้ปัญหาความยากจน
เพราะความไม่สันทัดต่อการเมืองเป็นผลให้บ้านเราต้องเปลี่ยนรัฐมนตรีอยู่เสมอ